Türkiye'de avukatlık ve danışmanlık hizmetleri

Yalnızca deneyimli ve uzman olduğumuz davaları kabul ediyoruz.
Türkiye'nin her yerinde hizmet vermekteyiz.
Tüm hizmetlerimiz resmi avukatlar tarafından verilmektedir.

Infine Law, Türkiye'nin her şehrinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiğimiz başlıca alanlar aşağıda listelenmiştir.

  • Yurtdışında Boşanmanın Türkiye’de Tanınması
  • Boşanma Davaları
  • Miras Davaları
  • Ceza Davaları
  • Tazminat Davaları

Tüm hizmetlerimiz resmi avukatlar tarafından verilmektedir.

Infine Law, Türkiye'nin her şehrinde hizmet vermektedir. Hizmet verdiğimiz başlıca alanlar aşağıda listelenmiştir.

  • Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri
  • Kira Sözleşmeleri
  • Kiralananın Tahliyesi Davaları
  • Kira Bedelinin Arttırılması Davaları

Tüm hizmetlerimiz resmi avukatlar tarafından verilmektedir.

İsmail Seferoğlu

Avukat

Salahaddin Zilan

Avukat

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Boşanma Davaları & Yurtdışındaki Boşanmanın Türkiye’de Tanınması

Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, nafaka ve velayet davaları, mal paylaşımı davaları ile yurtdışındaki boşanma kararlarının Türkiye'de tanınması vd. boşanma hukuku ile ilgili davaları kapsamaktadır.

Miras Davaları

Mirasın reddi, tenkis davaları, muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları, mirasçılık belgesi verilmesi vd. miras hukuku ile ilgili davaları kapsamaktadır.

Ceza Davaları

Suç işlediği iddia edilen kişilerin yargılanması için açılan davaları ifade eder. Ceza davaları, çeşitli suçlar için açılabilir, örneğin vergi kaçakçılığı, suç örgütü faaliyetleri, hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet, uyuşturucu kullanımı veya satışı gibi suçlar.

Tazminat Davaları

Bir kişinin diğer bir kişiden veya bir kurumdan zarar gördüğü iddiasıyla açtığı hukuk davalarıdır. Bu davalar, genellikle maddi veya manevi zararın tazmini için açılır ve özellikle trafik kazaları, iş kazaları veya sağlık hizmetleri gibi durumlarda sıkça görülür.

Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri

Alım satım sözleşmesinin hazırlanması, tapu kaydı ve diğer resmi belgelerin düzenlenmesi, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konularda danışmanlık yapıyoruz.

Kira Sözleşmeleri

Tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen hükümlerin yer aldığı kira sözleşmesinin hazırlanması. Ayrıca, kira sözleşmesinin süresi boyunca oluşabilecek anlaşmazlıklarda müvekkilin çıkarlarını savunarak hukuki yardım sağlıyoruz.

Kiralananın Tahliyesi Davaları

Bir kiracının kiraladığı mülkü tahliye etmeyi reddettiği durumlarda, ilgili mülkün tahliyesinin sağlanması için başvurulan bir hukuki çaredir.

Kira Bedelinin Arttırılması Davaları

Mülk sahibinin kiracısından aldığı kira bedelini arttırmak istediği durumlarda açılan bir hukuk davasıdır.

Avukata Soru Sor